درباره ما

گروه فنی مهندسی آب و بخار حبیب با بهره گیری از کارشناسان مجرب و صاحب تخصص در زمینه مشاوره سیستمهای آب و بخار وشستشوی شیمیایی انواع بویلرهای فایرتیوب و واترتیوب وچیلرهای جذبی به صورت علمی و با استفاده از دستورالعملهای معتبر , افتخار همکاری با گروههای  صنعتی و تاسیساتی را داشته و همواره دربهینش شرایط آب دستگاههای مرتبط با این سیستمها تلاش کرده است.همچنین در زمینه خطوط تولید, آّبهای مورد مصرف در صنعت همچون  (Demineral Water,Soft Water,Permeate Water)   و رفع فولهای(Fouls) ایجاد شده بروی این سیستمها از جمله خطوط اسمزمعکوس( C.I.P) با در اختیار داشتن دانش عملی  در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. انشاالا.

 • مشاوره سیستم های آب و بخارمشاوره سیستم های آب و بخار

  بطور خلاصه وظیفه اصلی مشاور آب و بخار مینیمم کردن روند رسوبگذاری و خوردگی در سیکل آب و بخار میباشد. که شامل:

  1- دستگاههای مولد بخار , اب گرم , و اب سرد .(Deairator,Boiler,Chiller,Heat Exchanger)

  2-خطوط انتقال بخار,آب گرم وسرد.

  گروه خدمات آب و بخار حبیب با استفاده از کارشناسان  مجرب وبا سواد در این زمینه و  بهره گیری از منابع  معتبر جهانی  وهمچنین اشنایی متناسب با انواع ابهای مورد استفاده در صنعت اب و بخار (Soft,DM,Permeat)افتخار همکاری با صنایع مختلف راداشته و امید افتخار اشنایی با شما را نیز خواهیم داشت. انشاالا.

  بیشتر بدانید ...
 • بیشتر بدانید ...
 • شستشوی دیگ بخار (بویلر و کندانسور)شستشوی دیگ بخار (بویلر و کندانسور)

  از مشکلات متداول در بویلرها وکندانسورها  تشکیل رسوب در سطوح انتقال حرارت میباشد.ایجاد رسوب در این مناطق کاملا طبیعی است. اما دورههای شستشو شیمیایی جهت زدایش این  رسوبات وابستهبه نحوه بهره برداری و کیفیت شیمیایی آب مورد استفاده در این دستگاهها میباشد. به عنوان مثال با دستگاههاییمواجه شدهایم که در یک دوره بهره برداری هفت ماهه دو مرتبه مجبور به رسوبزدایی شده بودند.رسوبزدایی از این سطوح فرایندی کاملا تخصصی بوده و تنها به صرف اشنا بودن با دیسکلرهای مربوطه انجاماین  فرایند مطمینا خالی از اشکال نخواهد بود.انجام انالیز های شیمیایی قبل و در حین عملیات و کنترل فاکتورهای مربوط به فرایند مورد نظر در راندمان شستشوتاثیر چشمگیری خواهد داشت. استفاده از کادر مجرب و دستورالعملهای معتبر در کنار دانش فنی نتایجی با راندمانمطلوب را در زدایش رسوبات در کنار حفاظت موثراز سطوح حرارتی در پی خواهد داشت. انشاالا.

  بیشتر بدانید ...

خدمات ما

خدمات ما
 • شستشوی شیمیایی چیلرهای جذبی

 • طراحی سیستم های تزریق شیمیایی به بویلر و چیلر

 • شستشوی شیمیایی بویلرهای فایرتویوب و بویلرهای واترتویوب

 • مشاوره سیستم های آب و بخار

 • تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی

اخبار و مقالات
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top