شستشوی شیمیایی بویلر3(اسیدشویی Hot Aside Cleaning)

با سلام و احترام

قبل از شروع کردن مبحث اصلی لازم میداند توضیح مختصری درباره واژه دیسکلر (Descaler) ارایه گردد.معادل فارسی این کلمه  رسوبزدا  بوده که به طیف وسعی از اسیدهای آلی و معدنی که در زدایش انواع رسوبهامورد استفاده قرار میگیرد اطلاق میگردد. 

هر دیسکلر به طور عمده از دو جز اصلی تشکیل شده یکی اسید (آلی یا معدنی)  و دیگری ممانعت کننده خوردگی.وظیفه اسید زدایش رسوب از سطوح حرارتی و وظیفه ممانعت کننده جلوگیری از نفوذ اسید به سطح فلزی که رسوبزدایی شده؛ بنابر این در صورتی که ممانعت کننده خوردگی عملکرد مناسبی نداشته باشد خسارتهای جبران ناپذیری به دستگاههایی که اسیدشویی میشوند وارد خواهد گردید. پس تیم اسیدشویی قبل از انجام عملیات میبایست از عملکرد مطلوب ممانعت کننده اطمینان حاصل نماید.ممانعت کنندههای خوردگی ترکیبهای آمینه با وزن ملکولی بالا بوده که در طول اسیدشویی بروی لایه های فلزچسبیده واز نفوذ اسید به سطح فلز جلوگیری مینماید.این مواد فقط به سطح فلز می چسبند. اسید مورد استفاده در شستشوی شیمیایی بویلرها عمدتا اسید کلریدریک است.پس از آبگیری بویلررسوبزدای مورد نظررا به بویلر اضافه کرده وبا انجام آنالیز از مناسب بودن درصد اسید اطمینان حاصل مینماییم. بسته به میزان رسوب درصد اسید را میتوان بین 5تا 9 درصد اختیار نمود. پس از اطمینان از مناسب بودن درصد اسید بایست درجه حرارت اسید را افزایش داد دمای مناسب حدودا  80 درجه سانتیگراد میباشد. مدت زمان سیرکولاسیون اسید در بویلر میتواند از 4ساعت تا 8ساعت متغییر باشد. (بسته به میزان و سختی رسوب) که این زمان تنها با آنجام آنالیزهای مربوطه در حین انجام فرایند اسید شویی مشخص میشود. پس از اطمینان از رسوبزدایی ؛ بویلر تخلیه و مجددا آبگیری و سیرکولاسیون انجام میگیرد تا رسوبات ته نشین شده که در داخل بویلر باقیمانده به صورت معلق درآمده و با تخلیه از داخل بویلر خارج گردد. سپس مجددا بویلر آبگیر شده و عملیات خنثی سازی انجام میپذیرد. ماده مورد استفاده در این فرایند  کربنات سدیم (Na2Co3)  یا آمونیاک (NH3) میباشد. پس از اطمینان از خنثی سازی بویلر تخله میگردد. به طور خلاصه میتوان گفت که داشتن سیرکولاسیون مناسب , درجه حرارت مناسب, و انجام آنالیزهای مربوطه در حین عملیات نقش تعیین کننده  در راندمان اسیدشویی است.داشتن تجربه کافی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است . در پایان تذکر این نکته را لازم دانسته که در صورت عدم مهارت تیم اسیدشویی مشکلاتی. برای دستگاه ایجاد خواهد شد که پس از گذشت چند ماه خود را نشان خواهد داد و میزان آسیب مطمینا کم نخواهد بود. با کمال تشکر

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top