شستشوی شیمیایی بویلر 2 (قلیاشویی Hot Alkalin Cleaning)

با سلام واحترام

در این فرایند بویلر با استفاده از قلیای مناسب که عمدتا کربنات سدیم  ( Na2Co3 )  و فسفات سدیم تری سدیک  (  Na3Po4  )  میباشد به مدت هشت ساعت 

در دمای  80 درجه سانتیگراد سیرکوله میگردد. در این فرآیند اسیدهای چرب موجود درآب مصرفی بویلر خصوصا آب نرم که در رسوبات بویلر تجمع کرده از محیط خارج و در محلول قلیا حل میشود. انجام آنالیزهای مورد نیاز در طی فرآیند  , سیرکولاسیون مناسب و کنترل دما  فاکتورهای اصلی این فرآیند میباشند. در صورت مناسب نبودن این عوامل راندمان به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت که خود باعث کاهش راندمان اسید شویی و در نهایت کاهش راندمان رسوب زدایی خواهد شد. لذا استفاده از کادری مجرب مطمینا در افزایش راندمان موثر خواهد بود. بویلر پس از هشت ساعت با تایید انالیزهای مربوطه تخلیه و آبگیری و سیرکوله میگردد تا به شرایط نرمال برسد. نهایتا پس از اتمام عملیات بویلر تخلیه و به رسوبات داخل بویلر 12 الی 24 ساعت استراحت داده میشود. (بسته به شرایط رسوبات) 

شایان ذکر است در قلیاشویی رسوبات سیلیکاتی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و از فاز رسوبات به محلول قلیا منتقل میگردد. (نه به صورت کامل) استفاده از شوینده های صنعتی در افزایش راندمان موثر بوده که مقدار مصرفی بایست به درستی محاسبه شود. در غیر اینصورت کف ایجاد شده در طول فرآیند آزار دهنده خواهد بود. در نظر داشته باشیم که در کار با مواد شیمیایی از لوازم ایمنی به طور جدی بایست استفاده شود چرا که شاید اولین بی توجهی به ایمنی اخرین باشد.         با کمال تشکر.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top