آبهای مورد استفاده در صنعت

با سلام و احترام

بطور عمده آبهای مورد استفاده در سیکل های آب و بخار

را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:    آب نرم  (Soft Water)     آب بدون یون(Demineral Water)    و آب تولیدی سیستمهای اسمز معکوس (Permeate ) . اساس تولید آب نرم وآب بدون یون استفاده از بستر رزینهای زِیولیت سنتزی(Zeolit)در مدارهای تولیدی متفاوت میباشد.  تولید  پرمییت  بااستفاد ه از سیستمهای غشایی است که از روشهای نوین تصفیه آب محسوب میگردد. درمقاله بعد درباره ابهای مورد استفاده در موتور خانه ها و سیکلهای آب و بخار با فشار پایین   که در آنها عمدتا از آب نرم استفاده میشود صحبت خواهد شد ودر مقاله های بعدی توضیحات تخصصی تر راجع به دیگر موارد ارایه خواهد گردید.(انشاالا.) با کمال تشکر.    

   

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top