شستشو شیمیایی بویلر (1)

با سلام و احترام

شستشوی شیمیایی بویلر فارغ از نوع و حجم بخار تولیدی به مجموعه فرایندهایی اطلاق میگرددکه

سلسله وار در زدایش چربی  (Humic Aside)  رسوبات در سطوح حرارتی و پوسته وپس از زدایش رسوبات توسط اسید  عملیات خنثی سازی ویا پسیو موقت  ( Pre Passive )  مورد استفاده قرار میگیرند.  در مجموعه مقالات شستشوی شیمیایی بویلر سعی میگردد که سه فرایند اصلی  شامل  قلیا شویی و اسید شویی و در انتها خنثی سازی یا پسیو موقت معرفی گردد.  قبل از شروع تو ضیح این نکته ضروری است که اصولا شستشوی شیمیایی به دو طریق نفوذی   (Socking)   و سیرکولاسیون   (Circulation)   انجام میگیرد. گروه فنی مهندسی حبیب از روش سیرکولاسیون استفاده میکند. با کمال تشکر.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top